MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 červen

Nový depozitář MG

Brno – Moravská galerie od jara stěhuje své sbírky do nově vybudovaného depozitáře, který vznikl na okraji Brna v areálu bývalých řečkovických vojenských kasáren. Nejvíce se tak uleví badatelům a kurátorům užitého umění. Část těchto fondů byla dosud uložena na zámku v Mikulově.

Výhodou nového depozitáře je nejen centrální uložení sbírek, ale i to, že společně s kancelářemi pracovníků, konzervátorským pracovištěm, stolárnou, archivem a restaurátorskými dílnami tvoří komplexní celek. V případě požadavku na restaurování konkrétního díla není nutný složitý transport do restaurátorské dílny, stačí je přemístit do vedlejší místnosti.

Prostory depozitáře jsou rozděleny na jednotlivé úseky, ve kterých jsou díla roztříděna podle materiálu a techniky zpracování. Každý oddíl má svoji vlastní restaurátorskou dílnu vybavenou podle požadavků, které na něj kresba, grafika, fotografie, malba, socha, textil, kov, porcelán či nábytek kladou. Takovýto komfort v propojenosti depozitáře a dílen podle ředitele galerie Marka Pokorného neexistuje ani ve Victoria & Albert Museu či v Nationalgalerii v Berlíně. Rozdělení depozitáře do jednotlivých sekcí navíc umožňuje v každé místnosti udržovat jinou teplotu a vlhkost.

Stavba depozitáře, která probíhala od roku 2004, vyšla galerii na více než 175 milionů korun. Podle Pokorného nové úložné prostory galerii vystačí při rozšiřování sbírek současným tempem na dalších deset let. Pak je možné depozitář rozšířit. Stavba umožňuje bezproblémové rozšíření o další dva stavební moduly, které byly z ekonomických důvodů z 1. fáze výstavby vypuštěny.