MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 listopad

Nuselák v knize a muzeu

  • Datum / 06. 11. 2014
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – Nuselský most spojující Pankráckou pláň a jihovýchod Prahy s centrem města loni oslavil čtyřicáté narozeniny. Letos mu Národní technické muzeum připravilo výstavu, k níž vyšla i publikace sledující historii a prehistorii tohoto pozoruhodného stavebního díla.

 

V muzeu budou do října příštího roku k vidění i nerealizované soutěžní návrhy, dosud nepublikovaná fotografická dokumentace průběhu stavebních prací nebo například dobový model neuskutečněné varianty přemostění Nuselského údolí ze 40. let. Výstava se opírá o materiálově bohatou publikaci, již připravila snacha stavitele mostu Stanislava Hubičky Šárka Hubičková.

Most otevřený v roce 1973 představoval ve své době „vlajkovou loď“ československého mostního stavitelství. V současnosti po něm denně v průměru projíždí 160 tisíc automobilů a jeho součástí je od počátku i tubus, jímž vede linka metra. Hubička v realizaci kladl důraz na tvarovou úspornost a funkční stránku díla. Přestože na stavbu padlo 22 tisíc metrů krychlových betonu a čtyři tisíce tun oceli, působí výsledek relativně subtilně. Dokladem toho, že nazrála doba k docenění estetických kvalit stavebního díla, je vedle samotné výstavy a publikace také odpor, s nímž se v roce 2012 setkal záměr most barevně pomalovat.