MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 červen

O Cenu Petra Parléře

  • Datum / 07. 06. 2013
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – V 11. ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, ve které mají města a obce šanci získat za výhodných podmínek návrhy na úpravu veřejných prostranství či budov ve veřejné správě, zvítězil návrh architektů Martina Rosy a Karla Mrvy na revitalizaci náměstí Budovatelů v Sokolově. Do soutěže se přihlásilo dvanáct architektonických týmů, které navrhovaly úpravy zmíněného sokolovského náměstí nebo Masarykova náměstí v Polici nad Metují.

Vítězný projekt počítá s rozšířením chodníků, odstraněním části parkovacích míst, zvýrazněním vstupního schodiště Hornického domu, který je dominantou náměstí, a výsadbou dvou desítek stromů. Architekti si podle vlastních slov kladli za cíl vnést do prostoru „člověku příjemné měřítko a atmosféru odlišnou od té stávající“, poznamenané dobou vzniku v 50. a 60. letech. Ve svém návrhu vyšli z původní kompozice náměstí a odborná porota, v níž zasedali i místostarostové obou obcí, projekt ocenila mimo jiné pro jeho čistotu a jednoduchost. „Úspěch realizace bude záležet na precizním provedení všech detailů, které mohou místu dodat osobitost a soudobost,“ doplňují hodnotitelé.

Cena má formu řádné ideové urbanisticko-architektonické soutěže. Na odměny je dohromady určeno 240 tisíc korun a oceněné projekty mohou města se souhlasem autorů dál využít. O tom, které lokality budou předmětem zadání soutěže, rozhoduje odborná komise na základě konkurzu, který soutěži předchází. Pořadatelem je o. p. s. Společnost Petra Parléře.