MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 listopad

Obsah

  • Datum / 08. 11. 2018
  • Autor / 
  • Rubrika / 

poznámky k (dějinám) umění > Z Plzně do přírody // Milena Bartlová

dílo měsíce > "Degasova" marioneta // Simona Chalupová

zprávy > Ceny MK a Státní cena za překladatelské dílo, Nový ředitel Galerie výtvarného umění v Hradci Králové, Diskuze o praxi regionálních galerií, Cena Oskára Čepana pro Rigovou

výstava > Umění meziválečného Ostravska // Tomáš Klička

aukce

na trhu > Otto Gutfreund // Jan Skřivánek

na trhu > Stanislav Kolíbal // Jan Skřivánek

portfolio > Barbora Fastrová //  Anežka Bartlová

rozhovor > Petr Hájek // Karolina Jirkalová

téma > Forma // Jakub Stejskal

design > Istanbulské bienále // Klára Peloušková

knižní recenze > Ve stínu Škréty // Vít Vlnas

antiques > Talaškino // Jakub Hauser

zahraniční výstava > Petr Bruegel ve Vídni // Dušan Buran

zahraniční výstava > Orient v Krakově // Vojtěch Märc

manuál > O mobilitě // Ondřej Chrobák

recenze > Krásná jizba // Ladislav Zikmund-Lender, Festival Signal // Lukáš Pilka, András Csefalvay // Anežka Bartlová, Večeřová a Příkaský // Tereza Záchová

na východ > Rekonštrukcia dôvery // Jana Neméth

vizuál > Semiologie graphique // Pavla Pauknerová