MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

Obsah

  • Datum / 13. 12. 2019
  • Autor / 
  • Rubrika / web

POZNÁMKY K (DĚJINÁM) UMĚNÍ
Remix (Milena Bartlová)

ZPRÁVY
Adam Budak skončil
Změny v garanční radě Národní galerie
Architektonické ceny 2019

SLOVENSKO
Cena Oskára Čepana má dvoch víťazov (Jana Močková)

ANTIQUES
Alabastr – sklo utavené z mlhy (Jitka Lněničková)

VÝSTAVA
Staří mistři v Praze (Jan Skřivánek)

TÉMA
Estetika astronomickej fotografie (Ines Karčáková)

TÉMA
Kontext (Jakub Stejskal)

ZAHRANIČNÍ VÝSTAVA
Oslava kresby: Dürer v Albertině (Dušan Buran)

ROZHOVOR
Michael Bielický (Martin Blažíček)

PORTFOLIO
Antonín Jirát (Jiří Ptáček)

ARCHITEKTURA
Veřejná knihovna jako experiment a hybridní prostor (Filip Šenk)

DESIGN
Design třetí říše v Design Museum Den Bosch (Milan Pech)

ZAHRANIČNÍ VÝSTAVA
Caravaggio & Bernini. Objev emocí v Kunsthistorisches Museum (Tadeáš Kadlec)

RECENZE
Pakui Hardware: Thrivers (Jen Kratochvil)
Bedřich Dlouhý: Moje gusto (Viktor Čech)
Karel Malich & utopické projekty (Vojtěch Märc)
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960 (Tereza Koucká)
Josef Bolf: Tušení stínu (Tina Poliačková)

KNIHA
Posel z Dálného východu: Vojtěch Chytil a sběratelství moderní čínské tušové malby
v meziválečném Československu (Emma Hanzlíková)

MANUÁL PRO MILOVNÍKY SOUČASNÉHO UMĚNÍ
Internacionalizace NGP a ACS (Ondřej Chrobák)