MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 listopad

Obsah čísla

  • Datum / 06. 11. 2014
  • Autor / 
  • Rubrika / 

2 / dílo měsíce > Přeludy a přízraky Josefa Führicha
Pavla Machalíková

4 / depeše > Z Valencie
Radek Wohlmuth

6 / zprávy

10 / výstava > Kupezky: Mistr a jeho okruh
Zdeněk Kazlepka

17 / aukce

23 / na trhu > Čapkův Špála
Jan Skřivánek

26 / portfolio > Tereza Kabůrková
Radek Wohlmuth

28 / rozhovor > Jakub Špaňhel
Radek Wohlmuth

40 / téma > Muzeomanie
Terezie Zemánková

46 / profil > Vladimír Skrepl
Josef Ledvina

50 / staveniště

53 / design > Designblok
Lucie Šmardová

55 / architektura > Plán
Karolina Jirkalová

56 / knižní recenze > Bedřich Feuerstein a Japonsko
Ondřej Hojda

59 / nové knihy

60 / fotoreport > Byt sběratele

64 / zahraniční výstava > Rothko v Haagu
Tomáš Rajlich

69 / manuál > Lekce 63. Dušičky
Ondřej Chrobák

72 / recenze > J. Váchal, Důstojnost člověka, A. Vačkář, K. Šedá, CJCH
Milena Bartlová, Silvie Šeborová, Anežka Bartlová, Radek Wohlmuth

85 / na východ > Díl 29. Post-soc dekonštrukcia
Dušan Buran

88 / komiks > Umělec
Františka Lachmanová, Tomáš Končinský