MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 prosinec - leden

Odlesk neviditelného světa

Sbírání islámského umění v českých zemích / Vzhledem k tomu, že naše území nebylo v žádném období dějin pod nadvládou muslimů, jako například Pyrenejský poloostrov, a že jsme ani neučinili žádnou muslimskou zemi svou kolonií, jako Francouzi či Britové, se nám hmotné kulturní dědictví islámu může jevit jako zcela vzdálené. České sbírky však přesvědčivě dokládají naše historické kontakty s islámským světem a umělecká hodnota jejich exponátů nám umožňuje nahlédnout do jeho kulturního bohatství.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.