MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

prosinec - leden / 2019
Aktuální
číslo
  prosinec - leden

/ Staří mistři v Praze

/ Estetika astronomickej fotografie

/ Kontext

/ Rozhovor s Michaelem Bělickým

obsah

 

Výběr z archivu

Rozhovor s Milanem Grygarem
Na okraj výstavy v Národní galerii,
AA 2009/01

Rozhovor s Josefe Bolfem
Na okraj výstavy v Národní galerii,
AA 2009/05

Rozhovor s Danielem Pitínem
Na okraj výstavy v Galerii Rudolfinum,
AA 2016/02

Osmička na exitu 90

Již téměř měsíc funguje v Humpolci "zóna pro umění" 8smička. Na půl cesty mezi Prahou a Brnem ze soukromé iniciativy vzniklo nové kulturní centrum, které lze srovnávat s pražským DOXem či brněnskou Fait Gallery.

Ve středu 18. dubna se uskutečnila “velevernisáž” k otevření “zóny pro umění” 8smička v Humpolci. Nový kulturní prostor v Kamarytově ulici leží na odbočce z D1 na půl cesty mezi Prahou a Brnem. Autoři projektu si slibují, že se stane místem, kde bude možné zastavit se na cestě po dálnici a “propojovat centrum a periferii”. Impulz pro vytvoření přišel před pár lety od několika místních lidí s potřebou vytvořit kulturní instituci pro veřejnost věnující se zprostředkování umění, ale i komunitním aktivitám s přesahem do veřejného prostoru. Platforma nakonec vznikla v industriálním komplexu na ploše téměř 3000 m2. Původní továrna na vlněné látky Karla Trnky byla v roce 1948 znárodněna a jako součást podniku Sukno dostala pořadové číslo 08. Proto se právě osmička propisuje celým konceptem nového centra.

Úvodním slovem zahájila vernisáž nová výkonná ředitelka Marcela Straková, dříve vedoucí marketingu a PR v Národní galerii v Praze. Postupně byli kurátorkami představeni všichni členové produkčního týmu a nakonec hosty přivítali Barbora a Zdeněk Rýznerovi, členové správní rady Nadačního fondu 8smička a iniciátoři velkorysého projektu. Dostupnost akce pro “přespolní” zajišťovali speciální vernisážové autobusy na trase z Prahy a Brna, i přesto však tvořili velkou část návštěvníků místní zájemci o umění. Na závěr slavnostní otevření doprovodilo vypuštění efektního modrého kouře z továrního komína. Později po zahájení provozu následovala pro zájemce ještě prohlídka Humpolce s nepřehlédnutelnou postavou české literární scény, Ladislavem Čumbou.

Zahajovací výstava domácí kurátorky Emmy Hanzlíkové a přizvané kurátorky Markéty Vinglerové Pocta suknu (do 12. 8.) je symbolicky věnovaná textilu v umění a zároveň si v názvu přisvojuje a přímo odkazuje k poctám, které tvořila rodačka z Humpolce Zorka Ságlová. Pocta suknu představuje průřez tvorbou umělců vyjadřujících se skrze textil od začátku 20. století až po současnost. Kurátorsky je uchopená skrze osm kapitol v širokém rozpětí témat od haptiky v textilním výtvarnictví až po politizaci textilního média. Vystavuje zde více než 80 českých a slovenských umělců – namátkou František Drtikol, Adriena Šimotová, Jiří Valoch, Júllius Koller, Markéta Othová nebo Klára Hosnedlová. K výstavě vyšla publikace.

Rekonstrukci bývalé soukenické továrny realizovalo architektonické studio OK Plan Architects, které můžeme znát skrze humpoleckou realizaci rodinného domu Plecháč a které vede architekt Luďek Rýzner. Za architekturou výstavy stojí Zbyněk Baladrán. O vizuální styl 8smičky se starají Štěpán Malovec s Martinem Odehnalem a autorem loga je Studio Najbrt. Hravou stavebnici Špulka v prostoru dílny vytvořil ateliér SAD.

Zóna pro umění 8smička nechce být jen galerií, ale sdružovat mnoho kulturních aktivit. Prostor dále tvoří kavárna, knihkupectví s literaturou o umění, auditorium, dílna a v třetím patře se nachází zatím prázdný depozitář, který by později měla naplnit díla ve správě fondu. Přesto výstavy moderního a současného umění a jejich doprovodné programy budou podle Strakové zastávat hlavní místo v programu. Během roku by měli proběhnout zpravidla tři výstavy, ale již menšího rozsahu než Pocta suknu.