MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 červenec - srpen

Oživené hroby

  • Datum / 14. 07. 2016
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – V červnu znovutevřel své brány zrekonstruovaný Malostranský hřbitov. Práce na jeho obnově stály 21 milionů, většinu pokryly evropské dotace. Památkově chráněný areál pohřbívání neslouží již od konce 19. století. V roce 2001 byl vzhledem k svému havarijnímu stavu uzavřen pro veřejnost, od nynějška je obyvatelům Smíchova znovu k dispozici jako místo oddychu i usebrání.

Hřbitov na pražském Smíchově byl založen na konci 17. století během morové epidemie, sloužil nejprve farnosti kostela svatého Václava na Malé Straně (zbořen v 18. století), za jozefínských reforem se z něj stalo pohřebiště pro celý levý břeh Vltavy. Naprostá většina na místě dochovaných náhrobků vznikla v 19. století a ve svém úhrnu představuje unikátní galerii české klasicistní plastiky. Monumentalitou i uměleckými kvalitami z řady vystupuje hrob pasovského biskupa Leopolda Thun-Hohensteina od Václava Prachnera, jehož náhrobek korunuje bronzová podobizna klečícího preláta.

Autorem projektu rekonstrukčních prací je architekt Václav Girsa, vedoucí ateliéru památkové péče na Fakultě architektury ČVUT. Během jejich realizace byly původní asfaltové cesty nahrazeny mlatovým povrchem, přibyl parkový mobiliář, bezpečnostní kamery, zázemí pro ostrahu a vrátného a opravy se dočkala i hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice. Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských Akademie výtvarných umění také započal pod vedením Petra Siegla s restaurátorskými pracemi na vybraných náhrobcích, na další je již připravena projektová dokumentace a čeká se na dotace.