MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 říjen

Patrimonium pro futuro

  • Datum / 07. 10. 2014
  • Autor / Lomová Johanka
  • Rubrika / staveniště

Na zámku v Nebílovech předala ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková ceny Patrimonium pro futuro za zásluhy v oblasti památkové péče v roce 2013. Ocenění bylo vyhlášeno letos poprvé a podle slov Goryczkové má být do budoucna „podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti“.

Čtyři kategorie ceny sledují různé aspekty péče o památky. Pokrývají zdařilý příklad restaurování, nový nález, prezentaci hodnot a záchranu objektů na poslední chvíli. Laureáty se stávají spolu s pamětihodnostmi také jednotlivci, instituce či sdružení, které se o záchranu či nález zasadili. NPÚ chce pomocí ceny upozornit na vzorný přístup k památkám i na „pozitivní příběhy“ jejich záchrany. Tak byla vyznamenána (v kategorii zdařilé restaurování) obec Křižovatka v Karlovarském kraji spolu se svým kostelem svaté Kateřiny. Ten byl v roce 2008 v dezolátním stavu převeden z církve na obec a ta ho pak na základě výsledků místního referenda opravila.

Objevem roku se stal nález systému dřevěných výpustí rybníku Jordán v Táboře datovaných do 15. století. Při záchranném průzkumu jej objevili archeologové z Husitského muzea v Táboře. V kategorii prezentace hodnot komise vybrala Občanské sdružení Omnium, které již řadu let upozorňuje na neutěšený stav souboru výjimečných barokních kostelů na Broumovsku od Kryštofa a Kiliána Ignáce Dienzenhoferových. Za záchranu památky pak NPÚ ocenil městskou část Praha 10, která odkoupila část dvojvily bratří Čapků včetně inventáře a archivních materiálů. Ty nyní příkladně inventarizuje a objekt připravuje pro otevření veřejnosti.

Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro pro osobnost památkové péče byla in memoriam udělena archeologovi a znalci středověkých hradů Tomáši Durdíkovi. Dvě zvláštní ocenění mimo vyhlášené kategorie NPÚ udělila Vladimíru Moškořovi za záchranu zámku v Červené Řečici a akademické malířce Karině Artouni za restaurování nástěnných maleb v tanečním sále zámku Nebílovy.