MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 leden

Plzeňská galerie od Kuby s Pilařem

V architektonické soutěži na novou budovu Západočeské galerie v Plzni zvítězil návrh brněnských architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Rozhodla o tom koncem prosince devítičlenná odborná porota vedená architektem Martinem Rajnišem.

Podle názoru poroty návrh Kuby a Pilaře nejkomplexněji splnil závazná kriteria soutěže: „Je koncipován jako jednoduchý kubus, za jehož vnějším transparentním pláštěm jsou umístěny čtyři na sobě postavené hranoly jednotlivých provozních částí. Obvodový plášť je navržený jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi s led diodami a představuje zároveň atraktivní informační a mediální plochu. Tvar půdorysu objektu vychází z uličních čar okolní zástavby a revokuje půdorysné a objemové stopy zbořeného činžovního domu. Výstavní prostory jsou velkolepě dimenzované, jasně artikulované s využitím horního přirozeného osvětlení."

Soutěž byla na české poměry výjimečně dobře obsazená, porota vybírala z 88 návrhů. Na druhém místě se umístil návrh autorů Lukrécie Lachmanové a Marka Lachmana, třetí místo pak patří projektu architekta Jaroslava Zimy. Nová galerie přijde na zhruba půl miliardy korun a dokončená by mohla být v roce 2014.

Práce Ladislava Kuba a Tomáše Pilaře odkazuje k moderně, tvarově je velmi střídmá až minimalistická. Vítězstvím v soutěži na plzeňskou galerii architekti symbolicky zakončili mimořádně úspěšný rok. V únoru si odnesli první cenu ve vyzvané soutěži na přestavba objektu bývalé menzy v pražské Troji pro potřeby Fakulty humanitních studií UK. V červnu pak získali hlavní cenu Grand Prix architektů za Fakultu chemicko-technologickou Univerzity v Pardubicích.

Jedinou temnou skvrnou na vydařeném roce je pro tuto dvojici architektů vlekoucí se kauza kolem Moravskoslezské vědecké knihovny do Ostravy, tzv. Černé kostky. Kuba s Pilařem vyhráli v roce 2004 veřejnou architektonickou soutěž na tuto budovu, realizaci již hotového a schváleného projektu však letos zastavilo nové vedení Moravskoslezského kraje. Na podporu výstavby knihovny podle vítězného návrhu byla sepsána petice, kterou dosud podepsaly téměř čtyři tisíce lidí.