MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

duben / 2019
Aktuální
číslo
  duben

/ Jdi na venkov!

/ Umění v televizi a kině

/ Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

Poslední rozloučení s Adrienou Šimotovou

V pondělí 19. května ve věku nedožitých osmdesáti osmi let zemřela Adriena Šimotová. Poslední rozloučení s Adrienou Šimotovou se koná ve středu 28. května 2014 od 16:00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu, Křižovnické náměstí, Praha 1. Kostel bude otevřen od 15:30 hodin.

Aniž bychom chtěli redukovat mnohovýznamovost tvorby Adrieny Šimotové (* 6. srpna 1926 – † 19. května 2014), lze říci, že vůdčím tématem jejího díla byla komunikace v nejobecnějším smyslu, především ve vztahu k lidské osobnosti, problému její identity, možnostem její reflexe a jejího autentického výtvarného vyjádření. Pronikavost, naléhavost a věrohodnost, s níž ve svém výtvarném sdělení promýšlela podstatu a existenci osoby a osobnosti, i mnohotvárnost a originalita výtvarných prostředků a metod, s nimiž pracovala, učinila z její tvorby jednu z nejdůležitějších a nejpřesvědčivějších výpovědí, s nimiž jsme se v současném českém výtvarném umění mohli setkávat. Její tvorba je zastoupena v řadě významných domácích i zahraničních sbírek. Za své dílo získala mnohá ocenění, mezi jinými je nositelkou Řádu důstojníka umění a literatury / Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres, udělovaného vládou Francouzské republiky (1991), a Medaile Za zásluhy I. stupně, udělené jí prezidentem České republiky Václavem Havlem (1997).

(rodina Adrieny Šimotové, Pavel Brunclík a Akademická farnost Praha)