MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

červenec - srpen / 2019
Aktuální
číslo
  červenec - srpen

/ 58. Benátské bienále

/ Cesty na Měsíc (a zpět)

/ Rozhovor s Ivanem Mečlem

obsah

 

Výběr z archivu

Cover story k Boudníkově výstavě,
která se konala v roce 2007 v GHMP

Vladislav Merhaut o explosionalismu...

Recenze Boudníkovy předloňské
výstavy v Muzeu hl. města Prahy

Výstavu umělcových grafik ze sbírky
Galerie Ztichlá klika recenzoval Jiří
Bernard Krtička.

Jaká padesátá? 
Obsáhlý článek Vojtěcha Lahody k výstavě
Roky ve dnech, která se soustředila na
umění let 1945–57.
 

Poslední rozloučení s Adrienou Šimotovou

V pondělí 19. května ve věku nedožitých osmdesáti osmi let zemřela Adriena Šimotová. Poslední rozloučení s Adrienou Šimotovou se koná ve středu 28. května 2014 od 16:00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu, Křižovnické náměstí, Praha 1. Kostel bude otevřen od 15:30 hodin.

Aniž bychom chtěli redukovat mnohovýznamovost tvorby Adrieny Šimotové (* 6. srpna 1926 – † 19. května 2014), lze říci, že vůdčím tématem jejího díla byla komunikace v nejobecnějším smyslu, především ve vztahu k lidské osobnosti, problému její identity, možnostem její reflexe a jejího autentického výtvarného vyjádření. Pronikavost, naléhavost a věrohodnost, s níž ve svém výtvarném sdělení promýšlela podstatu a existenci osoby a osobnosti, i mnohotvárnost a originalita výtvarných prostředků a metod, s nimiž pracovala, učinila z její tvorby jednu z nejdůležitějších a nejpřesvědčivějších výpovědí, s nimiž jsme se v současném českém výtvarném umění mohli setkávat. Její tvorba je zastoupena v řadě významných domácích i zahraničních sbírek. Za své dílo získala mnohá ocenění, mezi jinými je nositelkou Řádu důstojníka umění a literatury / Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres, udělovaného vládou Francouzské republiky (1991), a Medaile Za zásluhy I. stupně, udělené jí prezidentem České republiky Václavem Havlem (1997).

(rodina Adrieny Šimotové, Pavel Brunclík a Akademická farnost Praha)