MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 duben

Pritzkerova cena 2013

  • Datum / 08. 04. 2013
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Držitelem nejprestižnějšího architektonického ocenění za rok 2013 se stal 71letý Toyo Ito. Jde již o šestého oceněného japonské národnosti, těmi předešlými byli Kenzo Tange (1987), Fumihiko Maki (1993), Tadao Ando (1995) a tým ateliéru SANAA Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa (2010). Porota ve svém prohlášení mimo jiné vyzdvihla Itovu schopnost kombinovat koncepční vynalézavost a dokonalé stavební provedení.

Itovy stavby postrádají jakýkoli formálně jednotný charakter, každý projekt řeší individuálně. K jeho prvním realizacím patří dnes již zbořený dům White U. Navrhl jej v roce 1976 pro vlastní sestru poté, co její manžel podlehl rakovině. Minimalistický monolit tvaru písmene U v sobě uzavíral kontinuální vnitřní prostor a od okolí izolovaný dvůr. Proti kontemplativní uzavřenosti „domu pro truchlící sestru“ vyniká Itova možná nejslavnější stavba, knihovna ve městě Sendai (2001) maximálním odlehčením, transparencí a otevřeností.

V sedmiposchoďové, dokonale křehké, jakoby bezezbytku skleněné budově se Ito zbavil i zdánlivě nevyhnutelné tíže pilířů. Na jejich místo nastoupily opticky odhmotněné svazky křížících se trubek. Že se tak nestalo na úkor statické odolnosti, prověřilo zemětřesení v roce 2011, které Sendai Mediatheque přestála bez větších šrámů. Patrně jeho dosud nejambicióznější projekt – momentálně ve fázi realizace – představuje Metropolitní opera v tchajwanském Tchaj-čungu. Stavbu radikálně organického, fluidního vzhledu má tvořit srostlice vertikálně i horizontálně propojených prostor, v nichž mají čisté stěny kontinuálně přecházet v podlahu i strop.

Proměnlivost architektonického jazyka, vyvíjeného vždy znovu od realizace k realizaci, Toyo Ito hodlá jako kvalitu své tvorby zachovat. V reakci na udělení Pritzkerovy ceny slíbil, že svůj architektonický styl nikdy nestabilizuje a se svou prací nebude nikdy spokojen.