MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 říjen

Přívětivá Praha?

Iniciativa Auto*Mat vydala u příležitosti velké podzimní cyklojízdy tzv. Zelenou mapu Prahy.

Jde o jiný, v podstatě téměř inverzní pohled na město, než nabízejí běžné, v zásadě dopravní mapy. Praha není k chodcům právě přívětivá, do cesty jim staví množství bariér, řada míst je kvůli hustotě automobilové dopravy vysloveně nebezpečná, o zdravém vzduchu nemůže být řeč. Zelená mapa zobrazuje cesty, kde je to přeci jen trochu jinak – díky parkům, zeleným koridorům či pasážím lze i Prahou prokličkovat relativně příjemně a bezpečně. Ať už pěšky, na kole, nebo s dětským kočárkem. Tato alternativní komunikační síť je pak doplněna místy, kde lze trávit volný čas – prohlédnout si pozapomenutou sochu, zajít na výstavu, posedět v nekuřácké kavárně, navštívit komunitní centrum či nakoupit fair-traide výrobky.

Alternativní plán Prahy vytvořil během několik měsíců tým dvaceti dobrovolníků, grafickou podobu jí pak vtiskly grafičky Adéla Svobodová a Pauline Kerleroux. Zobrazuje širší centrum města a vychází v opravdu podrobném měřítku 1:12 000. Zelená mapa vyšla v nákladu 40 tisíc kusů a je zdarma k dispozici v provozovnách, které na ní mají svou značku. Metodiku mapování zastřešuje celosvětová síť Green Map se sídlem v New Yorku.

Na přetíženost Prahy automobilovou dopravou i na nedostatek kvalitních veřejných prostor poukazuje iniciativa Auto*Matu již dlouhodobě a opakovaně. Sestavila také připomínky k právě vznikajícímu územnímu plánu Prahy. Koncept nového územního plánu a také důležité rozvojové projekty si můžete do 17. října prohlédnout v prostorách galerie Mánes. Útvar rozvoje hlavního města Prahy je ohledně budoucnosti české metropole opravdu optimistický – výstava se jmenuje Praha - přívětivé město.