MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2019 únor

První republika I

Na První republiku jsem zašel až několik dní po jejím zahájení. V klidu jsem se tak mohl procházet prázdnou expozicí, kde kromě postarších kustodů i překvapivě atleticky vypadající ochranky v oblecích téměř nikdo nebyl. Rámcovou koncepci expozice jsem znal, přesto jsem se ve výstavních prostorech neubránil šoku. Klasicky pojatá instalace prezentuje konstelaci meziválečného umění tak, jako kdyby tehdejší galerie, spolky a další umělecké organizace dostaly každá svůj „pokojík“ a ten zaplnily produkcí, která pro ně byla v této době typická. Tedy na první pohled přehlídka gaučáků, v níž se ztrácí avantgarda, kde je potlačen příběh formy moderního umění a kde je uměleckohistorická interpretace omezena na stručné textové vstupy v každé kapitole. Souhlasím, že formalistické přehledy jsou vyčerpané. Ocenil jsem vyjevení jinak neviditelných národnostních, regionálních i ekonomických aspektů tehdejšího umění. Nebyl jsem si však jist, zda je podobný krok směrem k sociálním dějinám umění únosný.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.