MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

září / 2019
Aktuální
číslo
  září

/ Op-artu v mumoku

/ Bauhaus Ireny Blühové

/ Rozhovor s Jakubem Hoškem

obsah

 

Výběr z archivu

Cover story k Boudníkově výstavě,
která se konala v roce 2007 v GHMP

Vladislav Merhaut o explosionalismu...

Recenze Boudníkovy předloňské
výstavy v Muzeu hl. města Prahy

Výstavu umělcových grafik ze sbírky
Galerie Ztichlá klika recenzoval Jiří
Bernard Krtička.

Jaká padesátá? 
Obsáhlý článek Vojtěcha Lahody k výstavě
Roky ve dnech, která se soustředila na
umění let 1945–57.
 

Reakce na recenzi výstavy Grey Gold

Výstava Grey Gold představila v Domě umění mimořádný soubor nedávno vzniklých děl českých a slovenských umělkyň, které nastupovaly na scénu od konce 2. světové války po léta šedesátá. Výstava sledovala řadu rovin, jako je genderová problematika nebo téma vztahu kreativity a narůstajícího věku, které se týkaly výzkumu kontextu děl a podmínek jejich vzniku.

Kromě zmíněného tematického zaměření a pozoruhodného autentického materiálu v podobě rozhovorů, který obsahuje velmi silné výpovědi, přinesla nezvyklou skladbu děl, vytvářenou podle jiného, než uměleckohistorického klíče. Přesto výstava ukázala několik zajímavých, společných aspektů, které lze zřejmě pro česko slovenskou uměleckou tvorbu těchto generací považovat za typické. Paradoxně se společní jmenovatelé výtvarné stránky děl nestaly ani v jednom případě tématem článků o výstavě. Výstava přitom poskytovala informaci o dominantní pozornosti českých umělkyň námětu všednosti, který se zde promítal v nejrůznějších podobách. Od fotografické tvorby, v případě E. Fukové v díle Bramborová rodina, inspirované ještě surrealistickým hledáním bizarnosti a humoru v docenění obyčejné skutečnosti. Přes věcné a důsledné konstatování toho nejpodstatnějšího a zároveň nejobyčejnějšího v dílech J. Svobodové až po arte povera evokující malby M. Blabolilové, provedené na starém linoleu. Obrácení pozornosti na prostou skutečnost v sobě nesou i časosběrné fotografické dokumenty roztockého masopustu od M. Luskačové a hledání toho nejpodstatnějšího, prostého a jednoduchého tvoří základ i monumentálních kreseb M. Filippovové. Celek výstavy prostředkoval velmi intenzivně rovněž orientaci mnoha umělkyň na spirituální rovinu děl. Transcendentní rozměr, zřejmě v souladu se silným, dobovým teoretickým vlivem J. Chalupeckého o umělecké tvorbě, je přítomen v dílech D. Vinopalové, A. Šimotové, M. Filippovové, ale i J. Svobodové nebo A. Matasové. Pozoruhodně odlišný postoj pak na výstavě představovaly slovenské umělkyně, svou orientací na velmi rané prvky postmoderního uvažování a otevřeností vůči dobovým důležitým tendencím ze západní kultury či při natáčení rozhovorů.

Proces návštěv ateliérů a zachycení rozhovorů nás vedl postupně k ústupu od kurátorsky pojaté výstavy, která měla původně stát na dialogu úryvků získaných textů, ilustrujících sociologickou a genderovou rovinu projektu a uměleckých děl. Ve výsledku jsme se rozhodly akceptovat orientaci umělkyň na autonomní podobu tvorby a podpořit tuto rovinu prostřednictvím instalace.

Výstava Grey Gold ctí povahu vystavených uměleckých děl. Celek vystavené tvorby poskytoval návštěvníkovi silný umělecký zážitek a umožnil srovnání uznávaných a etablovaných umělkyň se zapomínanými, byť obdobně kvalitními autorkami. Je velmi zajímavé konfrontovat československou ženskou tvorbu se západoevropským feministickým či gederovým diskurzem, lze ji však prezentovat a interpretovat pouze na základě jejího autonomního charakteru.

Text vznikl jako reakce na recenzi výstavy od Petry Hlaváčkové. Na recenzi reagovaly rovněž další dvě spoluautorky výstavy Vendula Fremlová a Anna Vartecká. Následná odpověď Petry Hlaváčkové.