MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 prosinec - leden

Revue Salve o prostoru liturgie

Nové číslo revue Salve je věnováno sakrální architektuře a navazuje na konferenci s názvem Současná liturgie ve starém kostele, kterou před rokem pořádalo Centrem teologie a umění na KTF. Na obsahu čísla se podíleli představitelé církve, teologové, kunsthistorici, ale také praktikující architekti. Provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník uvažuje o místě duchovní bohoslužby, teolog Jan Kotas o liturgii jako hybatelce změn a ředitel kolínského Muzea umění Kolumba Stefan Kraus se věnuje umění a liturgii. Stavbou kostelů a liturgii po II. vatikánském koncilu se zabývá teolog a kunsthistorik Walter Zahner.

Krom teoretických textů obsahuje Salve také několik architektonických návrhů sakrálních prostor. Architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt představují návrh liturgické úpravy farního kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši, Petr Tej navrhuje vestavbu exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze a Jan Alinče přibližuje svůj projekt kláštera dominikánek v Praze-Lysolajích.

Dominik Duka v závěru píše, že o nové návrhy není nouze, ale chybí schopnost vést smysluplný dialog mezi věřícími a farářem na straně jedné a architektem a umělcem na straně druhé. Jen tak se můžeme dočkat realizací, které by byly pro následující generace stejnými monumenty, jako jsou pro nás gotické či barokní chrámy. Právě aktuální vydání Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu, by mohlo přispět ke kultivaci tohoto dialogu.