MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 červenec - srpen

Socha nebo objekt?

  • Datum / 07. 07. 2008
  • Autor / Janás Robert
  • Rubrika / téma

Dva principy současného sochařství / Souboj malířství se sochařstvím představoval v historii umění vděčné téma. V renesanci a baroku vznikaly alegorie poměřující obě umělecké disciplíny, přičemž malířství vždy vyhrávalo. Dokázalo pracovat s barvou a podle mínění intelektuálů vyžadovalo větší invenci než údajně primitivní řemeslo, za něž bylo sochařství pokládáno. Sochaři to mají těžší už z toho důvodu, že množství zájemců o sochy zřetelně zaostává za počtem sběratelů obrazů. Zatímco malby plní desítky soukromých sbírek, sochaři zůstávají do značné míry odkázáni na veřejné zakázky. Ve srovnání s počtem malířů se na výtvarné scéně proto prosadí jen zlomek sochařů.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.