MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 září

Stejné, ale jiné

6. Bienále mladého umění v GHMP / Posmrtná maska Karla Císaře z plakátu Bienále mladého umění na fasádě Domu U Kamenného zvonu může v těchto dnech posloužit zároveň jako memento působení a čerstvého propuštění bývalého ředitele GHMP Karla Srpa. Nadnesená designérská poznámka (P. Bosák, R. Jansa, R. V. Novák) k eminentnímu vztahu kurátora Karla Císaře k bienále mladých tímto ztrácí jen onu humornou polohu. Toto vážné založení letošního bienále nepřímo potvrdila i jeho doprovodná akce, divadelní představení Jiřího Havlíčka, Filipa Cenka a Johany Švarcové Triumf smrti (soundtrack). Scény ze skutečného života, jež reaguje na eroticky provokativní dílo italského básníka a válečného hrdiny Gabriela d‘Annunzia. Živé obrazy a mrtví herci vypovídají cosi o přežití.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.