MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 září

Taut v Praze

  • Datum / 08. 09. 2015
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – V pražské pobočce Goethe-Institutu probíhá do 10. října výstava věnovaná jedné z klíčových osobností německé architektonické moderny Bruno Tautovi, který proslul především jako autor celé řady berlínských obytných souborů z meziválečného období. Taut v letech 1924 až 1931 navrhl spolu se svým mladším bratrem a Franzem Hoffmanem stavby pojímající přibližně dvanáct tisíc bytových jednotek. Najdeme mezi nimi Siedlung Schillerpark v berlínské čtvrti Wedding nebo Hufeisensiedlung, tedy „Sídliště podkova“, pojmenované podle své charakteristické dispozice

V roce 2008 bylo právě Hufeisensiedlung spolu se Schillerparkem a několika dalšími Tautovými stavbami zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Taut se ve svých návrzích soustředil spíše na inovativní zasazení jednotlivých stavebních typů v celkovém rozvrhu sídliště nežli na architektonický detail, podtitul pražské výstavy Mistr barevného stavění naráží na jeho systematickou a v kontextu modernistické architektury spíše netypickou práci s barvou.