MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 prosinec - leden

V pravěké vrstvě

Na začátku navrhování jakékoli muzejní či galerijní budovy stojí před architektem stejná otázka: Má dům tvořit převážně neutrální pozadí, schránku pro exponáty, nebo má výrazně vstupovat do atmosféry expozice a stát se svého druhu dalším výstavním objektem? Architekt Radko Květ při řešení pavlovského archeoparku vykročil cestou sochařsky pojaté stavby, jejíž otisk vám v paměti vydrží déle než vzpomínka na venuše a pravěké kosti.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.