MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 říjen

Viadukty pod ochranou

Začátkem září rozhodlo ministerstvo kultury o zapsání tří železničních viaduktů u Hranic na trati z Přerova do Lipníku nad Bečvou na seznam kulturních památek. Viadukty se tak podařilo ochránit před možným zánikem. České dráhy, které jsou vlastníkem viaduktů, v únoru letošního roku oznámily, že chtějí zbořit část jednoho ze železničních mostů, protože cihlová část viaduktů chátrá. To vyvolalo velké znepokojení místních obyvatel – viadukty vnímají jako jeden ze symbolů města. Hranická radnice se pak obrátila s prosbou o pomoc přímo na ministerstvo kultury.

Trojice hranických viaduktů je výjimečná nejen svým posazením do krajiny, ale především tím, že na jednom místě předkládá tři vývojová stádia stavby železničních mostů. Nejstarší, cihlový, pochází z poloviny 19. století; prostřední, kamenný, byl postaven o 30 let později a nejmladší, železobetonový, je z roku 1939. Hranické viadukty nejsou jedinými železničními mosty na seznamu nemovitých kulturních památek, najdeme tu také například kamenné viadukty v Kryštofově údolí na Liberecku, které byly postaveny v roce 1900.