MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 květen

Wannieck Gallery pokračuje

Brno – Wannieck Gallery se začátkem května znovu otevřela pro veřejnost poté, co se její provozovatel dohodl s majitelem objektu na dalším pronájmu. Výstavu Tomáše Císařovského a Eriky Bornové, která byla po celý duben uzavřena, bude nyní možné navštívit až do půlky června.

Nová smlouva mezi firmou Mediagate, která galerii provozuje, a městskou akciovou společností Jižní centrum Brno byla uzavřena koncem dubna. Součástí dohody je kauce ve výši ročního nájmu, což představuje částku 1,8 milionu korun, a závazek, že Filharmonie Brno bude moci prostory galerie využívat k pořádání koncertů za zvýhodněných podmínek. Nová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Změnu ve svém přístupu Jižní centrum vysvětluje snahou zachovat bývalou strojírnu pro kulturní účely. „Ve srovnání s ostatními možnými náměty na využití objektu bylo obnovení spolupráce s dosavadním nájemcem shledáno i přes negativní předchozí zkušenosti jako nejvhodnější řešení,“ říká předsedkyně představenstva Jižního centra Naděžda Křemečková. Původně přitom Jižní centrum požadovalo, aby se galerie vystěhovala prakticky okamžitě. I když společnost Mediagate částku, kterou dlužila na nájemném, obratem uhradila a signalizovala zájem v pronájmu pokračovat, k dohodě nakonec došlo až po dvou měsících. Galerie se mezi tím již připravovala na vystěhování a balila své sbírky.

Součástí nové dohody je i požadavek Jižního centra, aby galerie „neprodleně po uzavření nájemní smlouvy“ obnovila svou činnost. Stalo se tak k 2. květnu. „V konečném důsledku jsme spokojeni, že může být galerie opět otevřena. Uvidíme, jak nová smlouva ovlivní chod galerie z hlediska technického nebo ekonomického,“ řekl ČTK majitel společnosti Mediagate Miroslav Lekeš.