MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

duben / 2019
Aktuální
číslo
  duben

/ Jdi na venkov!

/ Umění v televizi a kině

/ Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

Z Kroměříže na Manhattan

Tizianovo plátno Apollo a Marsyas se z kroměřížského zámku na čas přestěhovalo do New Yorku. Na výstavu Unifinished - Thoughts Left Visible si jej zapůjčilo tamní Metropolitní muzeum a kroměřížský Tizian na ní rozhodně nezapadl. Do olomouckého Aridiecézního muzea poputuje v červnu jako reciproční zápůjčka Klanění pastýřů od El Greca.

Tizian: Apollo a Marsyas (detail), 1570-76, olej na plátně, 220×204 cm, získáno 1673, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Unfinished je chronologicky široce rozkročnou akcí, zahrnující práce zhruba od Van Eycka po současnost. Věnována je umělecký dílům, jež zůstala z nějakého důvodu nedokončena, někdy doopravdy, jindy jen jakoby. Výstava samotná se setkala spíše s vlažným přijetím a to především ve svých současnějších partiích.

To čemu se naopak dostalo jednoznačné pochvaly, je kvalita zápůjček, mezi nimi na předním místě právě plátno z Kroměříže. Přívlastkem "gorgeous" jej například vybavila Roberta Smith z New York Times, více se ale rozepsal její choť kritik New York Magazine Jerry Saltz: "Například první obraz na výstavě, Tizianův Apollo a Marsyas ze sedmdesátých let 16. století, je příběhem z jiného světa, příběhem kondenzované hutnosti a smyslné artikulace, který mě přinutil k tomu, abych předním zůstal stál více než půl hodiny a pokoušel se rozkrýt rozličné psychologické konstelace, jež tu jsou ve hře."

Instalace Tizianova obrazu v New Yorku, foto: Muzeum umění OlomoucInstalace Tizianova obrazu v New Yorku, foto: Muzeum umění Olomouc

Nakonec vedle samotného obrazu a jeho malířských kvalit se se zájmem setkala jeho dlouhá cesta z daleké Kroměříže do New Yorku, výše pojistky, velikosti přepravní bedny apod., jíž věnoval článek zpravodajský portál Bloomberg.

Pozornost a výtky recenzentů se jinak soustředily primárně na úsilí Metropolitního muzea zahrnout do oboru své činnosti dosud spíše opomíjenou či jen opatrně dotýkanou oblast poválečného a současného umění. Výstava Unfinished se totiž koná v "Met Breuer", což je nový název pro někdejší sídlo Whitney muzea od Marcela Breuera. Met získalo objekt do dlouhodobého pronájmu poté, co se Whitney loni přestěhovalo na západní břeh, pietně jej zrekonstruovalo a hodlá do něj na příště soustředit především své aktivity související s uměním současnosti a nedávné minulosti.