MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 červen

Za Česko kulturní

Praha - Iniciativa Za Česko kulturní, kterou tvoří zástupci tzv. živé kultury, uspořádala 24. června na pražské Kampě happening Kultura nad zlato.

Ten měl upozornit na čtyři základní požadavky: dosažení 1 procenta na kulturu, dorovnání grantových rozpočtů na úroveň roku 2008, naplnění Koncepce účinnější podpory umění na roky 2007–13 a aktivní dialog s ministerstvem kultury.
Za Fórum nezávislých galerií promluvil na shromáždění Vít Havránek ze sdružení Tranzitdisplay. „Politici by si měli uvědomit, že umění není ornament, ale předpoklad demokracie, protože podporuje rozdílnost,“ uvedl ve svém projevu.