MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Za Thermal i pro něj

  • Datum / 14. 12. 2015
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – Osobnostní ocenění Poctu ČKA za rok 2014 udělila Česká komora architektů Věře Machoninové (*1928). V porotě, jež o výběru oceněné rozhodla jednomyslně, zasedli mezi jinými architekt Miroslav Masák, kritik a publicista Adam Gebrian nebo historik architektury Rostislav Švácha. Věra Machoninová navrhla společně se svým manželem Vladimírem (1920-1990) pražský obchodní dům Kotva, Dům bytové kultury na Budějovické, nebo hotel Thremal v Karlových Varech. „Oceněním Věry Machoninové chce porota rovněž upozornit na osobité kvality vrcholných projevů architektury brutalismu 70. a 80. let, které v povědomí veřejnosti dosud nejsou plně uznávány jako hodnoty, které je třeba oceňovat a chránit,“ zdůvodnil výběr Gebrian.

Ten také upozornil na to, že se některé ze staveb Věry Machoninové „momentálně ocitají v centru hry o jejich budoucnost“. V případě hotelu Thermal se s vlnou odporu setkal plán vlastníka (Ministerstva financí) odprodat jednu ze součástí hotelu – zanedbaný bazén. Ministerstvo od tohoto záměru upustilo, poté co o koupi projevil zájem jediný subjekt, mezitím ale již začal Národní památkový ústav na doporučení své Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století pracovat na zápise objektu na seznam nemovitých kulturních památek. Rozsáhlá rekonstrukce zase čeká Machoninovic budovu berlínskou ambasádu poté, co s definitivní platností padla varianta jejího prodeje a stavby nového budovy. Do třetice obchodní dům Kotva bude měnit majitele a zároveň se čeká na rozhodnutí Ministerstva kultury o jeho památkové ochraně navržené hlavním městem Prahou (v tomto případě se jedná o pokus č. 2. za tím prvním, neúspěšným z roku 2007 stál Rostislav Švácha).

Věra Machoninová je absolventkou Českého učení technického, po studiu pracovala v Státním projektovém ústavu v Praze. V roce 1967 v časech politického uvolnění založila společně se svým manželem Vladimírem nestátní ateliér Alfa. Po nástupu normalizace byla manželům Machoninovým znemožněna účast v dalších architektonických soutěžích i publikační prezentace jejich práce.