MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

červenec - srpen / 2019
Aktuální
číslo
  červenec - srpen

/ 58. Benátské bienále

/ Cesty na Měsíc (a zpět)

/ Rozhovor s Ivanem Mečlem

obsah

 

Výběr z archivu

Cover story k Boudníkově výstavě,
která se konala v roce 2007 v GHMP

Vladislav Merhaut o explosionalismu...

Recenze Boudníkovy předloňské
výstavy v Muzeu hl. města Prahy

Výstavu umělcových grafik ze sbírky
Galerie Ztichlá klika recenzoval Jiří
Bernard Krtička.

Jaká padesátá? 
Obsáhlý článek Vojtěcha Lahody k výstavě
Roky ve dnech, která se soustředila na
umění let 1945–57.
 

Začátek současnosti

Společnost Jindřicha Chalupeckého pořádá 14. listopadu kolokvium o výtvarném umění devadesátých let. Den před vyhlášením laureáta letošního ročníku ceny pro umělce do 35 let zvou organizátoři veřejnost do Veletržního paláce na celodenní program věnovaný hledání kořenů současného umění.

Společnost Jindřicha Chalupeckého pozvala na kolokvium zástupce světových uměleckých institucí, jakým je kurátor Christian Rattemeyer z newyorské MoMA (na snímku) nebo Rainer Fuchs z vídeňského MuMoKu. Setkání se zúčastní také odborníci vyučující umění na univerzitách v Evropě. Zmiňme alespoň polského historika umění Piotra Piotrowského známého mimo jiné jako ředitele Polského národního muzea v době, kdy zde proběhla kontroverzní výstava Art Homo Erotica. Pod vedením teoretika výtvarného umění, pedagoga a publicisty Tomáše Pospiszyla na kolokviu dále vystoupí teoretik umění Karel Císař z VŠUP v Praze, Daniel Grúň z katedry teorie a dějin umění na VŠVU v Bratislavě a další.

Devadesátá léta si jako téma kolokvia organizátoři nevybrali náhodou. „Z dnešní perspektivy tak někdy vzniká dojem, že před rokem 2000 Cenu Jindřicha Chalupeckého dostávali hlavně sochaři a malíři a po tomto roce především konceptualisté. Chceme proto veřejnosti přiblížit souvislosti, v jakých umění vzniká,“ říká Tomáš Pospiszyl. Mezinárodní kolokvium proto představí právě prvních deset laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, na nichž budou demonstrovány kořeny této proměny umění a historie ceny samotné. „Cena Jindřicha Chalupeckého existuje už přes dvacet let a trochu se zapomíná na její počátky, na rozmanitost oceněných umělců a na to, jak se s každým novým laureátem mění pohled na současné umění,“ říká Lenka Lindaurová ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která chce v pořádání uměleckých kolokvií pokračovat i v příštích letech.

Kolokvium Začátek současnosti se bude skládat ze tří částí. Úvodní debata se pokusí shrnout, co vše se v českém i světovém umění změnilo po roce 1989. Padly politické zábrany mezi východem a západem, před českým i východoevropským uměním však vyvstala výzva prosadit se ve světě. Jaký obraz umění se od roku 1989, od pomyslného bodu nula nové historie umění, za tuto dekádu podařilo vybudovat? V druhé části pak deset osobností z řad historiků umění, kritiků, publicistů a umělců představí prvních deset vítězů Ceny Jindřicha Chalupeckého. „Prezentující a laureáty pojí vždy určitý vztah. Například spolu v minulosti pracovali, jejich tvorba je dlouhodobě zajímá či jsou schopni je nahlédnout z neobvyklého úhlu pohledu,“ říká Pospiszyl. Laureáta z roku 1990 Vladimíra Kokoliu tak například představí umělec Tomáš Vaněk, který byl jeho studentem a stejně jako on získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Petra Nikla, jenž získal cenu v roce 1995, zase novinář Pavel Klusák, který tohoto výtvarníka nahlédne z neobvyklé perspektivy hudebního kritika. Závěrečná diskuse bude věnována odkazu umění devadesátých let a naznačí jeho důležitost pro současnost. „Chceme ukázat, že tato nedávná historie není izolovaným ostrovem, ale základem, ze kterého čerpá i současná umělecká tvorba,“ upřesňuje Pospiszyl.

 


Začátek současnosti – 90. léta ve výtvarném umění

Národní galerie – Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
14. litsopadu 2013
vstup volný
www.cjch.cz

Program

9.00 – 10.45 hodin
Kulatý stůl na téma: Změna uměleckého kontextu na přelomu 80. a 90. Let
Co vše se změnilo po roce 1989 v českém a světovém umění?
mluvčí: Piotr Piotrowski (AM University, Poznaň)
účastníci: Beata Jablonská (VŠVU, Bratislava), Vít Havránek (tranzit.cz, Praha) Pavlína Morganová (AVU, Praha)
moderátor: Tomáš Pospiszyl

11.00 – 12.30 a 14 – 17.30 hodin
Série příspěvků představující prvních deset laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého
11.00 Vladimír Kokolia (prezentuje Tomáš Vaněk, AVU, Praha)
11.30 František Skála (prezentuje Ludvík Hlaváček, Centrum/Nadace pro současné umění, Praha)
12.00 Michal Nesázal (prezentuje Petr Vaňous, AVU, Praha)
14.00 Martin Mainer (prezentuje Dušan Brozman, ZČU, Plzeň)
14.30 Michal Gabriel (prezentuje Marcel Fišer, GAVU, Cheb)
15.00 Petr Nikl (Pavel Klusák, hudební kritik)
15.30 Kateřina Vincourová (Lucie Drdová, galeristka)
16.00 Jiří Příhoda (Pavel Humhal, AVU, Praha)
16.30 Jiří Černický (Tomáš Pospiszyl, AVU, Praha)
17.00 Lukáš Rittstein (Ivona Raimanová, Spacium, Liberec)

19.00  – 21.00
Kulatý stůl na téma: Jak se píší dějiny nové doby - české umění v letech 1990 – 2000
mluvčí: Christian Rattemeyer (MoMA, New York)
účastníci: Karel Císař, (VŠUP, Praha), Rainer Fuchs (MuMoK, Vídeň), Daniel Grúň (VŠVU, Bratislava)
moderátor: Tomáš Pospiszyl