MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 listopad

Západočeská galerie v novém kabátě

Plzeň – Západočeská galerie v Plzni představila svou novou tvář – zmodernizované interiéry, logo a vizuální styl. Zároveň dokončila strategickou koncepci rozvoje do roku 2012. Tyto změny souvisí s novým směřováním galerie, které nastartoval nástup Romana Musila do funkce ředitele v prosinci 2007.

Modernizaci výstavních prostor svěřila Západočeská galerie architektům Romanu Kouckému a Šárce Malé. Ti z Masných krámů a výstavní síně „13“ vytvořili jasně čitelnou opozitní dvojici – velká bílá x malá černá. Masné krámy architekti pojali jako velkou bílou galerii, jejich zásahy byly minimální – původní prostor jen očistili a zazděním dvou nik zjednodušili orientaci návštěvníků. Větší proměnou prošla komorní galerie v Pražské ulici 13, kde je i sídlo celé instituce. Do členitých renesančních prostor mázhauzu vložili architekti „kontinuální černou stěnu, která elasticky překlenuje rohy, běží beze stínů, komunikuje s historickými stropy“. Pocit intimity ještě podtrhuje černý koberec tlumící kroky a bodové nasvícení obrazů, vystupujících z černého podkladu. Novou podobu má i přednáškový sál v druhém patře budovy, opět je použita černo-bílá škála.

Jak říká sám architekt Koucký, jde v podstatě jen o divadelní efekty, scénografii, vzhledem k tomu, že budova v Pražské 13 nepatří přímo Západočeské galerii, nešlo nijak zasahovat do dispozic. Rozpočet na rekonstrukce byl navíc velmi omezený a nevešla se do něj například výměna světlíků v Masných krámech, která by galerii prospěla.

Autorem nového loga a vizuálního stylu Západočeské galerie v Plzni je grafický designér Robert V. Novák (mimo jiné i autor grafického designu tohoto časopisu). Jeho logo vychází z počátečních písmen názvu galerie a je v čisté purpurové barvě. Ta se ostatně stala pro galerii nepřehlédnutelnou – jsou v ní vyvedeny i vstupní dveře.

„Současné změny v ZČG považujeme za první krok k získání nové galerijní budovy, na kterou Plzeň čeká už téměř sto let,“ říká Robert Musil. A nemluví do větru: právě v těchto dnech byl na Západočeský kraj převeden pozemek U Zvonu, kde by měla nová budova vyrůst. Ředitel Musil už se těší, že s novou budovou bude konečně namístě přejmenovat Západočeskou galerii na Muzeum umění. To podle něj více vystihuje poslání instituce.

Současné změny v ZČG považujeme za první krok k získání nové galerijní budovy, na kterou Plzeň čeká už téměř sto let. Konkurence na trhu evropského kulturního turismu je obrovská. Všude kolem nás je řada srovnatelných příkladů a nároční evropští kulturní turisté si mohou vybírat. Proto je před námi velký úkol, jak nepropást příležitost a vytvořit instituci, která bude Plzeň vřazovat na mapu progresivních evropských regionů,“ uzavírá ředitel ZČG Roman Musil.