MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Zemřel František Dvořák

  • Datum / 14. 12. 2015
  • Autor / 
  • Rubrika / zprávy

Praha – V pondělí 9. listopadu v 95 letech zemřel František Dvořák, populární tvář domácí kunsthistorie známá z televizních pořadů jako Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem či S profesorem Františkem Dvořákem za moderními českými výtvarníky. Ještě před několika lety provázel profesor Dvořák milovníky umění z řad širší veřejnosti po uměleckých památkách v galeriích a městech, jako jsou Vídeň, Benátky či Řím. Jeho knižní bibliografie čítá více než 150 položek, často věnovaných umělcům, kteří mu byli blízcí nejen svou tvorbou, ale s nimiž se měl možnost osobně seznámit – Františkovi Tichému, Janu Zrzavému, Cyrilu Boudovi nebo Kamilu Lhotákovi. Přinejmenším stejně podstatná byla jeho činnost pedagogická, především na pražské FAMU, kde mezi zástupy jiných prostředkoval v 60. letech lásku k umění Miloši Formanovi a dalším osobnostem filmové nové vlny.