MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Zemřel Piotr Piotrowski

  • Datum / 14. 12. 2015
  • Autor / 
  • Rubrika / zprávy

Poznaň – Polský historik umění Piotr Piotrowski zemřel 3. května ve věku 62 let na leukémii. Autor kanonických knih promýšlejících poválečné umění východní Evropy (In the Shadow of Yalta, 2009) i aspekty umění v postkomunistické éře (Art and Democracy in Post-Communist Europe, 2012) se proslavil teorií horizontálních ději umění, tedy přístupu odmítajícího koncept center a periférií. Piotrowski působil také jako kurátor. V roce 2009 se stal ředitelem Národního muzea ve Varšavě, ve funkci však vydržel pouze rok. Po výstavě Ars Homo Erotica (2010) tematizující homosexualitu napříč dějinami umění, která v Polsku vyvolala značnou kontroverzi, byl dotlačen k rezignaci. Podařilo se mu nicméně aspoň nakrátko naplnit to, co sám nazýval konceptem kritického muzea, instituce, která je součástí aktuálního globálního i lokálního společenského a politického dění.