MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Zemřela Eva Fuková

  • Datum / 14. 12. 2015
  • Autor / 
  • Rubrika / zprávy

Praha – 25. listopadu zemřela Eva Fuková, fotografce bylo osmdesát osm let. Fuková vystudovala pražskou AVU, stejně jako její manžel Vladimír (1926–77). U Fuků se po roce 1948 scházeli Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek, Kamil Lhoták či Karel Souček. Ze surrealismu vycházející estetika náhodných setkání Fukové sloužila k vyjádření absurdity dobové politické a společenské reality – a nemuselo jít jen o realitu stalinských 50. let. Eva Fuková patřila mezi fotografky, jimž se podařilo překonat oborovou klauzuru, a vřadit se do světa výtvarného umění. Na konci 60. let emigrovala se svým manželem do Spojených států, odkud se definitivně vrátila do Prahy po roce 2000. Rozhovor s ní přinesl Art+Antiques v květnu 2007.