MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Zemřela Hilla Becherová

  • Datum / 14. 12. 2015
  • Autor / 
  • Rubrika / zprávy

Düsseldorf – V 81 letech zemřela 10. října německá fotografka Hilla Becherová. Zanikající objekty průmyslového věku – sila, důlní i vodárenské věže, vysoké pece, plynojemy –, vždy zachyceny frontálně, s maximální věcností a prezentovány v typologií determinovaných šachovnicových sestavách na stěnách muzeí a galerií. Tak vypadají Becherovi, protože psát jen o paní Hille, bez jejího manžela Bernda (1931–2007) dost dobře nejde. Právě popsané vždy bylo jejich společným uměleckým výstupem. Jejich chladný, systematizující přístup se stal východiskem pro celou řadu mladších umělců, v neposlední řadě těch, které sami učili na Kunstakademie Düseldorf – Thomase Ruffa, Candidu Höfferovou, Andrease Gurského nebo Thomase Strutha. Art+Antiques přinesl s paní Hillou v dubnu 2012 u příležitosti Becherovic výstavy v Galerii Rudolfinum rozhovor.