MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 září

Zkušenost a hloubka

Většina estetických teorií se shodne na tvrzení, že umělecké dílo v nás vyvolá tím větší estetický zážitek, čím jsme na jeho působnost lépe zkušenostně připravení. Tento předpoklad bychom mohli vyjádřit vztahem přímé úměry: čím větší zkušenost, tím intenzivnější estetický zážitek. Čím větší obeznámenost s uměleckými díly, dějinami umění, čím větší praktická znalost života, čím větší vzdělání ve vědě a filozofii, tím lépe a dokonaleji porozumíme smyslu zakoušeného uměleckého díla. Na důkaz platnosti tohoto přístupu bývá uváděn protipříklad málo obeznámeného diváka. Nejčastěji se zmiňuje dítě, které má ještě malé životní zkušenosti, či křupan, který se nekultivuje uměleckými díly, a tak se obvykle spokojí s díly snadno stravitelnými neboli konzumními.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.