MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 prosinec

Zlín v Mnichově

V polovině listopadu byla v mnichovské Pinakotek der Moderne otevřena výstava s názvem Zlín – vzorové město moderny.

Expozice je obdobou výstavy, která byla letos k vidění v pražské Národní galerii. Architektonický rozvoj Zlína přiblíží návštěvníkům v Mnichově modely, plány, fotografie i filmy. Poprvé by měly být pohromadě prezentovány návrhy francouzského architekta Le Corbusiera pro firmu Baťa.

Výstava je součástí Utopie moderny: Zlín, projektu Zipp – česko-německých kulturních projektů, iniciativy německé Spolkové kulturní nadace. V rámci tohoto projektu proběhlo na jaře letošního roku ve Zlíně stejnojmenné mezinárodní sympozium, které přitáhlo velké množství zahraničních studentů i dalších zájemců. Zlín zůstává stále lákávým tématem, představuje možnosti i meze modernistického přístupu k urbanismu.

Během 15 let (1923–1938) vybudoval podnikatel Tomáš Baťa a jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa ve Zlíně uzavřený svět společného života a práce. Podle plánů Františka Lydie Gahury, někdejšího Le Corbusierova spolupracovníka, vznikla nejen „továrna v zeleni“, postavená za využití základního rastru 6,15 x 6,15 m, ale také obytné čtvrti i kulturní či sportovní zařízení. Kromě Gahury se na podobě moderního Zlína podepsal především architekt Vladimír Karfík, ale také Jan Kotěra. Jak dále praví doprovodný text výstavy, Baťa zde spojil výjimečný smysl pro podnikání, fordovskou sériovou výrobu bot a společenský experiment.