MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 květen

Karel Jerie

Karel Jerie (*1977) absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a Akademii výtvarných umění (ateliér Michaela Rittsteina), v současnosti stojí doširoka rozkročen mezi světem malby a komiksu. Jeho oleje byly prezentovány na řadě kolektivních i autorských přehlídek – letos například na výstavě Normální malba v Mánesu. Komiksovou kariéru zahájil v časopise Pot, jeho příběhy se objevily ve všech důležitějších domácích komiksových magazínech a dále periodikách jako A2 nebo Host. Svým dílem přispěl do antologií Inseminátor a O (ne)mrtvých jen dobré, katalogu výstavy Odpojeno. Spojeno! – Komiks a architektura i komiksových publikací vydaných v Polsku a na Ukrajině. Mimoto vydal dvě samostatná komiksová alba – Šifra mistra Hanky (společně s Tomášem Hibim Matějíčkem) a Oidipus Rex. Pravidelně otiskuje stripy podle scénářů Františka Ringa Čecha v Deníku a ilustrace v Ikarii, Lidových novinách aj. Několik edukativních komiksů nakreslil pro společnost Člověk v tísni a je zakládajícím členem občanského sdružení Seqence, které usiluje o komiksovou osvětu. V roce 2008 získal I. cenu v kategorii profesionálů na Mezinárodním festivalu komiksu v polské Lodži za příběh Sbohem, má lásko!
Jerieho rozkročenost mezi světem malby a komiksu se přirozeně projevuje i prolínáním zkušeností z obou disciplín. Jeho obrazy, často zřetězené do větších celků, zabydlují zestárlí a unavení mikymausové či mýtičtí hrdinové vybavení sportovními chrániči; a do jeho komiksů zase proniká expresivní barevnost, rázné malířské gesto i pobavený ironický nadhled.