MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 červenec - srpen

Marta Morice

Marta Morice (*1971) pochází z Pohledu na Havlíčkobrodsku, absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického tamtéž (ateliér figurální malby Jiřího Načeradského). Od konce 90. let žije a tvoří v Bretani, ateliér má v Lorientu, v nákladním přístavu, kde si společně s dalšími umělci vytvořili základnu v bývalé námořní ubytovně.
Zabývá se především malbou, často vychází z fotografií, vlastních i cizích, které razantně přetváří a posouvá do nových významových rovin. Nezřídka si vybírá témata s jasnou sociální výpovědí (cykly Londýnské au pair, Invaze ’68), se stejnou samozřejmostí ale maluje například i plátna s rostlinnými scenériemi.
Komiks začala systematičtěji sledovat po svém odchodu do Francie a k tomuto svému zájmu poznamenává: „Jsem nadšená z existence komiksu, z jeho tisícerých podob – stejně jako když jsem kdysi objevila poezii.“ Před nedávnem dokončila rozsáhlé komiksové album Rozvědčík, které zachycuje příběh jejího prastrýce Miroslava Polreicha, někdejšího pracovníka československé zpravodajské služby; tuto práci letos plánuje vydat nakladatelství Argo.

www.martamorice.eu