MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 červen

Youry & Tzv. Lampa

Youry (*1974) & Tzv. Lampa (*1973) si přejí být představeni následovně: „Kdysi mladé autory svedla dohromady basa a společné bručení se stalo dobrým základem pro další spolupráci. Za svůj umělecký růst vděčí oba zejména Valašským Anténám, otevřenému éteru a Františku Palackému. Občasné komunikační šumy při společných i společenských setkáních se postupně vyvinuly v osobité komunikační mixy, a když sampler nahradila tužka, zrodil se komiks. Své kořeny mají uprostřed lesů, kde divné věci ruší, straší či věší cizí turisty na výletě, domov nacházejí mezi kopci, na nichž se pasou  biosvetry a jiné stylové biooblečky  v surové formě, a nejlépe se cítí mezi řekami, které nosí společné jméno s úplně jinými řekami, ovšem ty ostatní se tak nejmenují. Tvoří především za svitu měsíce a publikují obutí.“
Na kreslíře Youryho lze dále prozradit, že v současnosti pobývá ve Valašském Meziříčí a své komiksy publikoval v Mateřídoušce, Zkratu, sborníku Czekomiks nebo polském časopise Zeszyty komiksowe, společná díla s Tzv. Lampou pak také v Labyrint revue a v katalogu výstavy Generace nula. Na samostatnou existenci tajemného Tzv. Lampy vrhá trochu světla pouze informace, že dlouhodobě zakotvil ve slovinské Lublani.